w Kiler 360SL (Roundup) [5L] - Agro-Strefa s.c.

Klinik 360SL (Roundup) [5L]

Cena:77.00
Do koszyka

KLINIK 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
w zbożach, roślinach warzywnych, roślinach sadowniczych i na terenach nie użytkowanych
rolniczo.

KLINIK 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się
po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe.

Zobacz także

kiler-360sl-(roundup)-(1l).jpg
Klinik 360SL (Roundup) [1L]
Cena:19.00
  
Do góry